Melding voornemen voorbereiding bestemmingsplannen, artikel 1.3.1 Bro, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft het college van Oisterwijk kennis van het voornemen de volgende bestemmingsplannen voor te bereiden:

 

• Bestemmingsplan ‘Korenkwartier’: met dit bestemmingsplan wordt de herontwikkeling van de voormalige Boerenbond-locatie aan de Schoolstraat in Moergestel mogelijk gemaakt met woningbouw.

 

• Bestemmingsplan ‘De Wingerd’: met dit bestemmingsplan wordt de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie aan de Langvennen-Zuid in Oisterwijk mogelijk gemaakt met woningbouw.

 

• Bestemmingsplan ‘Plattelandswoning Heikant 2’: met dit bestemmingsplan wordt de herbestemming van de agrarische bedrijfswoning tot plattelandswoning mogelijk gemaakt.

 

Het is niet mogelijk om tegen dit voornemen zienswijzen in te dienen. Ook liggen er nog geen stukken ter inzage. Er worden geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over deze plannen.Zodra een bestemmingsplan in ontwerp gereed is zal het mogelijk zijn hiertegen zienswijzen in te dienen. Hierover volgen afzonderlijke publicaties in de Nieuwsklok, de Staatscourant en op de gemeentelijke website.

 

Het college, 28 juni 2018

 

Naar boven