Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmeloStaatscourant 2018, 33828OverigVoornemen straatnaamgeving, vernaming en vernummering Binnenstad

Logo Almelo

De binnenstad ondergaat momenteel een metamorfose. Er wordt volop gebouwd en er is en er wordt het nodige gesloopt. Daarnaast vinden er ingrepen in de openbare ruimte plaats zoals het doortrekken van het water en het realiseren van een havenkom. Door deze gewijzigde omstandigheden is het nodig om het gebied te voorzien van nieuwe straatnamen, straatnamen in te trekken en te vernummeren.

Er is eerst een voornemen uitgesproken over deze straatnaamgeving, vernaming en vernummering Binnenstad (DCS – 1652253).

De voorgenomen besluiten en de bijbehorende tekeningen liggen van 14 juni 2018 tot en met 27 juni 2018 ter inzage bij de publieksbalie van het Klant Contact Centrum (KCC), Haven Zuidzijde 30 te Almelo. Een ieder kan hier terecht zonder afspraak van 9.00 – 12.00 uur (werkdagen), met afspraak elke werkdag van 8:15 – 9.00 uur en van 13.00 – 16.15 uur, op donderdag van 13.00 – 19.00 uur.

Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 5100, 7600 GC Almelo. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met dhr. Weertman van het team Advies en Ontwerp, via (0546) 541111.