Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemStaatscourant 2018, 33766OverigVerleende omgevingsvergunning

Logo Hattem

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteit: brandveilig gebruik van een buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal als wijziging op bestaande omgevingsvergunning brandveilig gebruik van de Van Heemstraschool op het adres Uilennest 10 te Hattem.

 

Inzage

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 juni 2018 voor zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt via de website www.hattem.nl/afspraak of telefonisch via (038) 443 16 16 een afspraak maken.

 

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

 

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 

  • 1.

    Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

  • 2.

    De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.

  • 3.

    Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

Hattem, 20 juni 2018