Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 33480

Gepubliceerd op 13 juni 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Leuringslaan 45

Logo Leek

Burgemeester en wethouders van Leek maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Leuringslaan 45, Tolbert en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Leuringslaan 45, Tolbert ter inzage liggen. Dit bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voorzien in een wijziging van de bestemming ten behoeve van het herontwikkelen van de locatie voor twee bedrijfspercelen met een bedrijfswoning.

Het ontwerpbestemmingsplan Leuringslaan 45, Tolbert en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Leuringslaan 45, Tolbert liggen vanaf 14 juni 2018 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis te Leek. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan iedereen de stukken inzien en schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van Leek, Postbus 100, 9350 AC Leek. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met het Klantcontactcentrum. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan kunnen ook worden geraadpleegd via de website www.leek.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl (plancode: NL.IMRO.0022.BPTBBT18ONTW1-OW01). De bronbestanden van het plan zijn via de website van de gemeente te verkrijgen.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl