Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielStaatscourant 2018, 33327Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Rossum herziening 2017, De Fazant naast nr. 1” (BP1171), Maasdriel

Logo Maasdriel

Dit bestemmingsplan maakt de toevoeging van één vrijstaande woning mogelijk op het perceel naast De Fazant 1 in Rossum. Het perceel is kadastraal bekend als Rossum sectie D nummer 1659.

Inzien

Van 14 juni tot en met 25 juli 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op;

De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1171-/NL.IMRO.0263.BP1171-ON01

Reageren

Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het ontwerpplan. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van 'BP1171' aan: de gemeenteraad van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel.

Wij ontvangen bij voorkeur uw zienswijzen schriftelijk, per e-mail is niet mogelijk!

Als u uw zienswijzen mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie

Bel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente en vraag naar de heer S. Bosch .