Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2018, 32213Vergunningen

Toestemming overdracht vergunning RERUM Technics B.V. aan Entropia Critical Concepts B.V., Agentschap Telecom

5 juni 2018

AT-EZK/7631543

De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt het volgende bekend:

Op 4 april 2018 heeft RERUM Technics B.V. een aanvraag ingediend voor toestemming tot overdracht van haar vergunning voor het gebruik van de frequentieruimte in de band 410-430 MHz ten behoeve van een landelijk trunkingsysteem aan Entropia Critical Concepts B.V.. Bij besluit van 5 juni 2018 is de aangevraagde toestemming met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.20 van de Telecommunicatiewet verleend.

Het besluit ligt ter inzage bij de afdeling Spectrummanagement, Afdeling Netwerken van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Emmasingel 1, 9700 AL Groningen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (5 juni 2018) een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij de Minister van Economische Zaken, Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, Y. Veenstra-Knop Hoofd Netwerken Agentschap Telecom