Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2018, 320Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 december 2017, nr. 2017-0000634017

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 62 Wet raadgevend referendum jo. artikel M 13, derde lid, van de Kieswet;

Besluit:

Artikel 1

Bij de Vertegenwoordiging van Nederland te Oranjestad, Aruba, de Vertegenwoordiging van Nederland te Willemstad, Curaçao, en bij de Vertegenwoordiging van Nederland te Philipsburg, Sint Maarten wordt voor het op 21 maart 2018 te houden raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten een briefstembureau ingesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren