Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2018, 31141Overige mededelingen aan het wegverkeerHollands Kroon - verlenen ontheffing RVV 1990 - HVC groep

Logo Hollands Kroon

Als gevolg van het besluit d.d. 9 mei met gebruikmaking van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 verleent het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon aan HVC groep ontheffing voor her Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990voor het gebied binnen de gemeente Hollands Kroon.

 

Deze ontheffing geldt voor:

 

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Artikel 62, borden C1, C2, C4, D2, D4, D5 van bijlage 1 van het RVV 1990

C1: Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

C2: Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

C4: Eenrichtingsweg.

D2: Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.

D4: Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven.

D5: Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven.

 

De ontheffing treed in werking de dag na bekendmaking.