Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereStaatscourant 2018, 30288VergunningenOntwerp omgevingsvergunning herontwikkeling Westkapelseweg 4-6 en Willibrordusplein 40 en gedeeltelijk 38 te Zoutelande

Logo Veere

Wij zijn van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van herontwikkeling voor de locatie Westkapelseweg 4-6 en Willibrordusplein 40 en gedeeltelijk 38 te Zoutelande.

De ontwikkeling voorziet in het oprichten van 20 recreatieve eenheden verdeeld over 4 gebouwen, een receptie, een sauna, een bijgebouw en een ondergrondse afvalcontainer en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De digitale ontwerp omgevingsvergunning, de aanvraag omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing van 31 mei t/m 11 juli 2018 liggen ter inzage op het gemeentehuis.

De digitale ontwerp omgevingsvergunning is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0136OVWestkZtl-OW01. Tijdens deze periode kan iedereen een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Veere. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Arnoud de Looff, tel. (0118) 555 233 of mail naar a.de.looff@veere.nl