Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ten BoerStaatscourant 2018, 29903Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Kindcentrum

Logo Ten Boer

Het ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum ligt met ingang van 31 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer.

Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op dit adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van een basisschool en een kinderopvang aan de Riekele Prinsstraat, aan de kop van de huidige skeeler- en ijsbaan. Deze baan zal voor de bouw van het kindcentrum worden ingekort, waarbij het clubgebouw van IJsvereniging Kaakheem op een andere, nog nader te bepalen plek bij de skeeler- en ijsbaan zal worden herbouwd.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op www.tenboer.nl/digitale-balie/digitaal-loket-1/digitale-balie/producten-en-diensten-ten-boer/bouwen-en-wonen. U kunt het plan daarnaast raadplegen via de digitale bestemmingsplankaart op www.tenboer.nl/digitale-balie/digitale-bestemmingsplannen. Het identificatienummer is NL.IMRO.0009.BP027Kindcentrum-ow01.

Het plan vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanaf 31 mei 2018 tot en met 11 juli 2018 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

U kunt ook online een zienswijze indienen. Dat kan via de gemeentelijke website www.tenboer.nl onder Digitale balie, Digitaal Loket, Bouwen en Wonen, Zienswijze indienen op bestemmingsplan Kindcentrum. U vindt dan een formulier waarin u uw adresgegevens en uw zienswijze kunt invullen en dat u digitaal kunt verzenden naar de gemeente. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. (050) 367 8255.

 

Ten Boer, 30 mei 2018