Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2018, 26175Ruimtelijke plannenInwerkingtreding Chw bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte Soesterberg-Noord

Logo Soest

Algemeen

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 28 juni 2017 een tussenuitspraak gedaan over het Chw bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte Soesterberg-Noord (hierna: het bestemmingsplan). Zij heeft via deze tussenuitspraak de zogenaamde ‘bestuurlijke lus’ toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om het besluit van 27 oktober 2016 te herstellen.

 

Op 30 november 2017 heeft de gemeenteraad van Soest het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

Tegen deze vaststelling heeft één belanghebbende aangegeven dat één planregel niet goed was aangepast. De gemeenteraad heeft op 12 maart 2018 ingestemd met de wijziging van de betreffende planregel.

 

Op 25 april 2018 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aangegeven dat de desbetreffende regel aangepast moet worden en dat het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl geraadpleegd moet kunnen worden. Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk geworden en in werking getreden.

 

Digitaal raadplegen

Het in werking getreden bestemmingsplan en de uitspraak van de Raad van State is digitaal in te zien via:

  • www.ruimtelijkeplannen.nl

  • www.soest.nl/bestemmingsplannen

Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPSTB0012-0501.

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

 

Reageren

Het is niet meer mogelijk tegen het bestemmingsplan te reageren.