Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ICT samenwerking West-Brabant-WestStaatscourant 2018, 25985OverigProcesbesluit gemeente Moerdijk

Logo ICT samenwerking West-Brabant-West

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, ingevolge artikel 160 lid 1 onder f Gemeentewet,BESLUITde bevoegdheid tot het indienen van bezwaar en (hoger) beroep en het voeren van verweer en het verrichten van alle noodzakelijke processuele handelingen te mandateren aan, de heer W.J.A. Buijs Wematech Bodem Adviseurs BV te Oud Gastel, inzake de bezwaarprocedure en eventueleopvolgende beroepsprocedure inzake de beschikking d.d. 20 februari 2018 betreffende het raamsaneringsplan voor de locatie centrumplan Zevenbergen met zaaknummer 17090717.

Zevenbergen, 18 april 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,

De gemeentesecretaris, P.A.M. van Bavel - De burgemeester J.P.M. Klijs