Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 24612

Gepubliceerd op 3 mei 2018 09:00Toestemming overdracht vergunning RAM Mobile Data B.V. aan Combonet B.V., Agentschap Telecom

24 april 2018

AT-EZK/7620323

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat maakt het volgende bekend:

Op 4 april 2018 heeft RAM Mobile Data (Netherlands) B.V. een aanvraag ingediend voor toestemming tot overdracht van haar vergunning voor het gebruik van de frequentieruimte in de band 410-430 MHz ten behoeve van een landelijk trunkingsysteem aan Combonet B.V. en wijziging van de tenaamstelling van de vergunning van RAM Mobile Data (Netherlands) B.V. in Combonet B.V..

Bij besluit van 24 april 2018 is de aangevraagde toestemming met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.20 van de Telecommunicatiewet verleend en de tenaamstelling van de vergunning gewijzigd.

Het besluit ligt ter inzage bij de afdeling Spectrummanagement, afdeling Netwerken van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Emmasingel 1, 9700 AL Groningen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (24 april 2018) een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, Y. Veenstra-Knop Hoofd Netwerken Agentschap Telecom

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl