Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemStaatscourant 2018, 22665OverigAANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

Logo Hattem

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat een verzoek om omgevingsvergunning voor de activiteit: brandveilig gebruik van een buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal als wijziging op bestaande omgevingsvergunning brandveilig gebruik van de Van Heemstraschool op het adres Uilennest 10 te Hattem is ingediend. Het college is voornemens om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

 

Inzage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 april 2018 zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt via de website www.hattem.nl/afspraak of telefonisch (038) 443 16 16 een afspraak maken.

 

Zienswijze indienen

Iedereen die bedenkingen heeft tegen het verlenen van de omgevingsvergunning kan tijdens de termijn van terinzagelegging een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijk kan dit bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Mondelinge zienswijzen kunnen persoonlijk worden doorgegeven aan één van de medewerkers van de cluster Vergunningverlening & Handhaving.

 

Hattem, 17 april 2018