Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2018, 20215VergunningenVerleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure, veranderen pluimveehouderij, Vossenhoorn 13 Moergestel

Logo Oisterwijk

Veranderen pluimveehouderij, Vossenhoorn 13 in Moergestel, dossiernummer 2015-0804, verzonden aan aanvrager op 6 april, Activiteit bouwen, strijdigheid bestemmingsplan en milieu (veranderen van een inrichting)

Het college van de gemeente Oisterwijk maakt bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1A onder 3 van de WABO een omgevingsvergunning hebben verleend voor het veranderen van een pluimveehouderij aan de Vossenhoorn 13 te Moergestel (dossiernummer 2015-0804).

Ter inzage

 

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen vanaf 13 april 2018 6 weken ter inzage. U kunt deze inzien:

 • 1.

  op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl; De IMRO code is: NL.IMRO.0824.OVVossenhoorn13-VA01

 • 2.

  op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het plan op ruimtelijkeplannen.nl

 • 3.

  bij de Centrale Publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 – 13.00 uur. Let op: wilt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning inzien? Dan heeft u een afspraak nodig. Dit doet u door te bellen met (013) 529 13 11.

 

Beroep

 

Als belanghebbende kunt u, nadat een besluit bekend is gemaakt, daartegen een beroepschrift indienen. Het beroepschrift stuurt u binnen 6 weken na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd, naar de Rechtbank Zeeland-West Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA in Breda. U kunt geen beroep instellen als u redelijkerwijs kan worden verweten dat u geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht. Het besluit treedt pas in werking nadat de termijn voor het indienen van beroep is verstreken. Wilt u dit voorkomen dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

 

Eisen beroep

 

Een beroepschrift moet ondertekend worden en tenminste bevatten:

 • naam en adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt

 • de redenen van het beroep

 

Voorlopige voorziening

 

Als u beroep heeft ingesteld kunt u tegelijkertijd een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als er sprake is van een spoedeisende zaak. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland- West Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA in Breda. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.