Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 19275

Gepubliceerd op 9 april 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

BEKENDMAKING VASTSTELLINGSBESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET BESTEMMINGSPLAN 2012 T.B.V. HET PERCEEL WORMERWEG 17 TE WESTBEEMSTER

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij het wijzigingsplan “Wormerweg 17 Westbeemster” op 27 maart 2018 hebben vastgesteld. Het plan betreft de wijziging van de bedrijfsbestemming van deze locatie naar een woon- en tuinbestemming.

Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 9 april tot en met 21 mei 2018 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en alleen op maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. De stukken kunnen tevens digitaal worden ingezien via onze website www.beemster.net en de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Tegen het ontwerp-wijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Belanghebbenden kunnen daarom alleen beroep instellen als zij kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsplan kenbaar te maken.

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het wijzigingsplan niet op. Degene die een beroepschrift heeft ingediend en van mening is dat gelet op de betrokken belangen  onverwijlde spoed is vereist, kan tevens bij de voorzitter van de hiervoor aangehaalde afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het wijzigingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist. Zowel voor het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl