Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielStaatscourant 2018, 1684OverigPublicatie anterieure overeenkomst:

Logo Maasdriel

Uitbreiding bedrijf Drielseweg 46a Hedel Velddriel (gemeente Maasdriel)

Het college maakt ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend dat zij op 7 december 2017 een anterieure overeenkomst ex art. 6.24, lid 1, Wro heeft gesloten voor de locatie Drielweg 46a te Hedel, kadastraal bekend gemeente gemeente Hedel, sectie L, nummers 811, 1008, en 1009.

Omdat deze overeenkomst is aangegaan voorafgaand aan een herziening van het bestemmingsplan, wordt deze overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeenkomstgenoemd. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de uitbreiding van het bedrijf en over de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen.

Met ingang van 11 januari 2018 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis te Kerkdriel (Kerkstraat 45).

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Meer informatie

Bel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente en vraag naar de heer B. van Avezaath.