Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2018, 16719Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 maart 2018, nr. E&K/1328414, houdende de benoeming van een nieuw lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, vijfde lid, van het Besluit Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog;

Besluit:

Enig artikel

Te rekenen vanaf de datum van dit besluit wordt tot 23 december 2020 benoemd tot lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog:

  • Mevrouw mr. E.H. Swaab.

Van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, wordt een afschrift gezonden aan belanghebbenden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven