Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OnderbankenStaatscourant 2018, 16207Ruimtelijke plannen'Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ (SVREZL).

Logo Onderbanken

Burgemeester en Wethouders van Gemeente Onderbanken maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van de, door de gemeenteraad op 7 december 2017 vastgestelde structuurvisie ‘Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ (SVREZL).

In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting ten aanzien van de beleidsvelden detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen in de achttien gemeenten in de regio Zuid-Limburg (Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal) vastgelegd.

Globale inhoud Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg.

De SVREZL geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen.

De SVREZL is belangrijk voor het behoud van de leefbaarheid en het versterken van het vestigingsklimaat in Zuid-Limburg. Diverse ontwikkelingen hebben de winkel-, kantoren- en bedrijventerreinmarkt in de afgelopen jaren veranderd. Daarom zijn in de SVREZL afspraken over nieuwe ontwikkelingen gemaakt en is een hoofdstructuur vastgelegd, met aangewezen winkel-, kantoren- en bedrijventerreinlocaties. Buiten deze hoofdstructuur worden in principe geen vierkante meters toegevoegd. Gemeenten kunnen bij langdurige leegstand van drie jaar winkels en kantoren herbestemmen.

Waar kunt u de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg inzien?

Vanaf 1 maart 2018 liggen gedurende 6 weken tot en met 11 april 2018 de vastgestelde structuurvisie en de hier bijbehorende stukken tijdens openingsuren (elke werkdag van 09.00-12.30 uur en op maandag tevens van 14.00-17.00 uur) in het gemeentehuis (receptiebalie) ter inzage. Adres: Kloosterlaan 7 te Schinveld,

De digitale visie is te raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/ (NL.IMRO.0881.SVREZL2017-VG01)

Inwerkingtreding.

De structuurvisie treedt de dag na de bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van de ‘Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid- Limburg’ staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.. Met de vaststelling van deze structuurvisie is besloten de ‘Retailstructuurvisie

Parkstad Limburg 2010-2020’ in te trekken.

Schinveld, 28 februari 2018

Burgemeester en wethouders van gemeente Onderbanken