Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 16106Ruimtelijke plannenRectificatie vastgesteld bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o.

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht hebben bekend gemaakt dat het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o., met bijbehorende stukken zoals de Nota zienswijzen, op 30 januari 2018 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 9 maart 2018 ter inzage in het kader van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Technische problemen www.ruimtelijkeplannen.nl

Het bestemmingsplan is een paar dagen niet online geweest bij www.ruimtelijkeplannen.nl door technische problemen die zijn ontstaan bij het uploaden van het digitale vastgestelde bestemmingsplan. Daarom wordt de termijn van 6 weken met 1 week verlengd.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. (NL.IMRO.1904.BPMrssevnplassnMRS-VG01) raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht in Maarssen. De Nota zienswijzen maakt, als bijlage bij de toelichting, deel uit van het digitaal en op papier ter inzage gelegde bestemmingsplan. U kunt de stukken ook raadplegen via www.stichtsevecht.nl , ‘Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen ter inzage’ of rechtstreeks via www.overheid.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw S. Lutters. Zie Contact & openingstijden op www.stichtsevecht.nl.

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 9 maart 2018 tot met donderdag 26 april 2018 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen. Ook belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Op 27 april 2018 krijgt het bestemmingsplan rechtskracht en kunnen omgevingsvergunningen worden verleend. Tenzij voor deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.