Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2018, 15194Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 7 maart 2018, nr. 2203194, houdende herbenoeming van leden van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op artikel 33c van de Wet op de kansspelen en artikel 12 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

Artikel 1

De heer mr. J.J.H. Suyver te herbenoemen als voorzitter van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit voor een periode van zes maanden.

Artikel 2

De heer mr. H.W. Kesler te herbenoemen als lid van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit voor een periode van zes maanden.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2018.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker