Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 14855

Gepubliceerd op 13 maart 2018 09:18Kennisgeving gewijzigd instemmingsbesluit winningsplan UMOG (Harkema veld), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat doet de kennisgeving dat het instemmingsbesluit voor het winningsplan UMOG (Harkema veld) is gewijzigd.

Wat verandert er bij de bestaande gaswinning UMOG?

Het winningsplan UMOG omvat de gasvelden Marum, Opende-Oost, Surhuisterveen, Harkema en Ureterp. Het gewijzigd instemmingsbesluit ziet alleen op het gasveld Harkema. Uit het gasveld Harkema wordt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) sinds 2010 gas geproduceerd. Het gasveld ligt geografisch gezien in de provincie Friesland in de gemeente Achtkarspelen. De reden voor wijziging van het instemmingsbesluit is een aanpassing van de einddatum voor de gaswinning uit het Harkema gasveld. De gaswinning zal naar verwachting tot uiterlijk 2024 duren. De gevraagde aanpassing van de einddatum is enkel nodig om het totale volume te kunnen produceren waarmee reeds is ingestemd in het instemmingsbesluit van 9 augustus 2013.

Procedure

Op deze aanvraag is de reguliere besluitvormingsprocedure van toepassing (artikel 34, vierde lid onder b van de Mijnbouwwet). De wijziging van het instemmingsbesluit UMOG is, zoals voorgeschreven in de Mijnbouwwet, ook voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Dit zijn de provincie Fryslân, de gemeente Achtkarspelen en Wetterskip Fryslân. Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen en de Technische commissie bodembeweging om advies gevraagd.

Rechtstreeks bij het instemmingsbesluit betrokken belanghebbenden kunnen van 13 maart 2018 tot en met 24 april 2018 een bezwaarschrift indienen op de wijziging van het instemmingsbesluit en de onderliggende stukken. U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Wilt u meer weten?

Voor nadere informatie kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 14:00- 16:30 uur contact opnemen met dhr. M. Claasen (070) 378 6132


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl