Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 13821

Gepubliceerd op 13 maart 2018 09:18Besluit van 22 februari 2018, nr. 2018000351, houdende de benoeming van een lid van de Nederlandse Sportraad

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 februari 2018, kenmerk 1282715-172233-BPZ,

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 1 januari 2018 tot 1 april 2020 wordt tot lid van de Nederlandse Sportraad benoemd:

  • De heer prof. dr. E.J.A. Scherder, Amsterdam.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 22 februari 2018

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

NOTA VAN TOELICHTING

De benoeming van de heer prof. dr. E.J.A. Scherder tot lid van de Nederlandse sportraad is maar tot 1 april 2020 mogelijk in verband met de tijdelijke status van de Nederlandse Sportraad.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl