Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2017, 9997Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 februari 2017, nr. 2017-0000049009, tot het houden van experimenten met een centrale opzet van de stemopneming bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 2017

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming;

Besluit:

Enig artikel

Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met als dag van stemming 15 maart 2017 wordt in de gemeenten Borne en Hof van Twente een experiment gehouden met als doel de invoering van een centrale opzet van de stemopneming als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk