Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 9109Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Het Vierde Kwadrant in Kockengen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Het Vierde Kwadrant in Kockengen vanaf vrijdag 17 februari tot en met donderdag 30 maart 2017 ter inzage ligt.

Inhoud

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 70 grondgebonden woningen mogelijk en de aanleg van 170 parkeerplaatsen. De woningen zijn zowel rijwoningen, twee-onder-een-kap als vrijstaande woningen. Van de woningen is 30% sociale woningbouw zoals vastgelegd in de Woonvisie. Van de 170 parkeerplaatsen worden er 130 aangelegd in de openbare ruimte en 40 op het bij de te bouwen woningen behorende eigen terrein.

Inzien

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Het Vierde Kwadrant in Kockengen (NL.IMRO.1904.BP4eKwadrantKKG-VG01) vanaf vrijdag 17 februari raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 30 maart 2017 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (ma. t/m vr. van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw S. Lutters (14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 17 februari 2017 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.