Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2017, 8181OverigHollands Kroon, week 6 ontwerp omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik op het perceel Agriport 20, 1775 TA Middenmeer

Logo Hollands Kroon

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders

Grondslag: artikel 2.12 Wabo

Onderwerp: ontwerp omgevingsvergunning 

Plangebied: Agriport 20, 1775 TA Middenmeer

Doel plan: brandveilig gebruik logiesgebouw

 

Ter inzage

U kunt de ontwerp omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken van 10 februari 2017 tot en met 24 maart 2017 op afspraak digitaal inzien in het gemeentekantoor in MFA De Ontmoeting, adres: De Verwachting 1, 1761 VM in Anna Paulowna. Wilt u een afspraak maken om de ontwerpvergunning in te zien of meer informatie? Maak dan telefonisch een afspraak via telefoonnummer 088 – 321 5817. De stukken zijn ook in te zien op www.officiëlebekendmakingen.nl

 

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Iedereen mag van deze mogelijkheid gebruik maken.

 

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Molenvaart 487, 1764 AT Breezand.

 

Mondeling

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer C. Nijhuis via telefoonnummer 088 – 321 5817. U kunt hiervoor tot en met 24 maart 2017 een afspraak maken. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.