Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2017, 75178OverigKennisgeving Wijziging Omgevingsverordening Gelderland

Logo Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland geven kennis van de wijziging van de Omgevingsverordening Gelderland op 13 december 2017 (zaaknummer 2017-005547, PS2017-642) door Provinciale Staten van Gelderland.

 

Sinds 2014 zijn de Gelderse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van kracht. Het zijn dynamische instrumenten die worden aangepast als ontwikkelingen daar om vragen. Op 20 juni 2017 heeft het college van Gedeputeerde Staten ontwerp-actualisatieplannen Omgevingsvisie 5 en Omgevingsverordening 4 (december 2017) vastgesteld. In deze actualisatieplannen staan wijzigingen voor grondwaterbescherming, industriële grondwateronttrekking, werklocaties, zoekgebied nieuwe natuur, glastuinbouw en enkele technische wijzigingen. Van 30 juni tot en met 25 augustus 2017 lagen deze plannen ter visie. In totaal zijn 91 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen zijn de actualisatieplannen op verschillende onderdelen aangepast. Op 13 december heeft Provinciale Staten de actualisatieplannen aangenomen.

 

De wijzigingen van Omgevingsverordening kunnen worden ingezien op ruimtelijkeplannen.nl:

 

planidentificatienummer NL.IMRO.9925.PVOVa4-vst1

 

De aangepaste Omgevingsverordening kan worden ingezien op ruimtelijkeplannen.nl:

 

planidentificatienummer NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc05

 

Een papieren versie kunt u inzien aan de balie van provincie, geopend van werkdagen van 9:00 tot 16:30 uur.

 

Tegen dit besluit om de Omgevingsverordening te wijzigen kunnen geen rechtsmiddelen worden ingesteld.

Voor meer informatie over de Omgevingsverordening vindt u op www.gelderland.nl/omgevingsvisie

Voor vragen kunt u terecht bij het Provincieloket, T: 026 359999; E: provincieloket@gelderland.nl

 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

H.F. van der Wart