Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2017, 74162Overige mededelingen aan het wegverkeerWijziging bebouwde komgrens Nieuw-Buinen

Logo Borger-Odoorn

Burgemeester en wethouders maken bekend bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 november 2017 heeft besloten de grens van de bebouwde kom van Nieuw-Buinen te wijzigen. De grens met aanduiding bebouwde kom aan de Tweederdenweg Noord schuift op in verband met realisering van de woonwijk Nieuw-Veenlanden

Exloo, 19 december 2017

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

Namens deze:

J. Gorseling, Manager afd. Grondgebiedszaken