Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2017, 73835Vergunningen

Uitnodiging voor het indienen van een concurrerende aanvraag voor een opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied genaamd Terheijden, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

14-12-2017

DGETM/EO/17202896

De Minister van Economische Zaken en Klimaat deelt mee dat een aanvraag is ontvangen voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte voor het gebied genaamd Terheijden.

Het aangevraagde gebied ligt in de gemeenten Drimmelen, Oosterhout, Breda en Moerdijk en wordt begrensd door de rechte lijnen tussen de volgende punten:

Punt

X

Y

1

109225,431

408726,079

2

106099,577

407346,920

3

107391,337

405691,532

4

107708,533

404805,204

5

111226,488

403595,509

6

115902,094

403428,630

7

115253,821

405176,257

8

113498,596

409751,754

De coördinaten zijn vermeld volgens het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD).

Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte 39,21 km2.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat nodigt een ieder, onder verwijzing naar artikel 15, tweede lid, van de Mijnbouwwet (Stb. 2002, nr. 542), uit tot het indienen van een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte in bovengenoemd gebied.

Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende 13 weken na de publicatie van deze uitnodiging in de “Staatscourant” en dienen gericht te zijn aan:

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

ter attentie van mevr. J.J. van Beek, directie Energie en Omgeving

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Aanvragen die na afloop van deze termijn zijn ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

De beslissing op de aanvragen wordt uiterlijk twaalf maanden na afloop van deze termijn genomen.

Nadere informatie is verkrijgbaar onder telefoonnummer:

070-379 63 26 (contactpersoon: mevr. J.J. van Beek)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.L. Rosch MT-lid directie Energie en Omgeving