Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenStaatscourant 2017, 72191OverigBekendmaking voornemen onttrekken weg (afrit Beukenlaan) aan de openbaarheid

Logo Eindhoven

Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat zij voornemens zijn de gemeenteraad voor te stellen de afrit aan de Beukenlaan aan de openbaarheid te onttrekken. Deze afrit dient in verband met de verkeersveiligheid te worden opgeheven.

Het voorgenomen besluit en de tekening d.d. 08-10-2017, nummer VKB-20170010, waarop de te onttrekken weg (afrit) staan aangegeven, liggen gedurende een termijn van 6 weken, met ingang van 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018, op werkdagen tijdens openingsuren bij het Inwonersplein in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, Eindhoven, voor iedereen ter inzage. De openingstijden van het Inwonersplein zijn maandag t/m vrijdag van 09.00-13.00 uur.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het voornemen tot onttrekking van de weg (afrit) aan het openbaar verkeer. Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend. De schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Eindhoven, t.a.v. het hoofd Ruimtelijke Ordening, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.Wilt u liever mondeling een zienswijze indienen dan dient u vóór 17 januari 2018 een afspraak te maken met mevrouw C. Julicher, telefoonnummer (040) 238 2909.

 

Eindhoven 13 december 2017