Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2017, 71476Ruimtelijke plannenOnherroepelijk bestemmingsplan  “Stiens – vergroten parkeerterrein Lidl”

Logo Leeuwarderadeel

Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het bestemmingsplan “Stiens – vergroten parkeerterrein Lidl” met IMRO nummer NL.IMRO.0081.02BP0007-VA01 onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan is op 7 september 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.

Tegen het bestemmingsplan is geen beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan op  15 november 2017 onherroepelijk is geworden.

Stiens, 11 december 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel,

Wim Eppinga, secretaris

drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester