Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling St. Servatius Westerhoven’

Logo Bergeijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk bieden gelegenheid tot inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling St. Servatius Westerhoven’.

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling St. Servatius Westerhoven’ met als identificatienummer  NL.IMRO.1724.BPWsts4012-VOOR ligt met ingang van donderdag 7 december 2017 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk. Voor het inzien van het voorontwerpbestemmingsplan moet u een afspraak maken. Dit kan telefonisch (0497-551455) of via de receptie. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de website van de gemeente Bergeijk www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het voorontwerpbestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer.

Inhoud

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling St. Servatius Westerhoven’ maakt op de locatie van de voormalige basisschool St. Servatius tussen de Kerkstraat, Dorpstraat, Heuvel en Meidoornstraat en de aangrenzende bedrijfslocatie Heuvel 11 en andere aangrenzende gronden een woningbouwgebied mogelijk.

Tegen vergoeding kan een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan worden verkregen.

Reacties

Iedereen kan vanaf donderdag 7 december 2017 gedurende zes weken schriftelijk of mondeling zijn/haar gemotiveerde reactie op het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk, postbus 10.000,  5570 GA Bergeijk. Voor het geven van een mondelinge reactie en voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer A.L. Oosterwijk op het telefoonnummer 0497-551455. Van een mondelinge reactie zal een verslag worden gemaakt.

Na afloop van de schriftelijke en mondelinge inspraak kan, zonodig en op verzoek, nog een mondelinge behandeling van reacties plaatsvinden. De inhoud en beantwoording van de schriftelijke en mondelinge reacties worden in de bij het bestemmingsplan behorende toelichting opgenomen. Alle inwoners van de gemeente Bergeijk en natuurlijke personen en rechtspersonen die een belang hebben in de gemeente kunnen van deze inspraakmogelijkheid gebruik maken.

 

Bergeijk,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

W.A.C.M. Wouters

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester

Naar boven