Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumStaatscourant 2017, 70475OverigEen tweede aanwijzingsbesluit (zie bijlage 1) inzake verbod consumentenvuurwerk voor een tweede vuurwerkvrije zone , Hilversum

Logo Hilversum

 

B&W besluit

 

Een tweede aanwijzingsbesluit (zie bijlage 1) inzake verbod consumentenvuurwerk voor een tweede vuurwerkvrije zone

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum;

Besluit:

Een tweede aanwijzingsbesluit (zie bijlage 1) inzake verbod consumentenvuurwerk voor een tweede vuurwerkvrije zone vast te stellen binnen het centrum (zie bijlage 2) op grond van artikel 2.7.3. lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 (APV).

 

Hilversum, 20 juni 2017

 

de gemeentesecretaris a.i., de burgemeester,

 

mr. P.G. Schulten ffffffP.I. Broertjes

BIJLAGE 1, AANWIJZINGSBESLUIT

Aanwijzingsbesluit inzake Verbod consumentenvuurwerk te bezigen Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

Tijdens de jaarwisseling wordt al enkele jaren een pakket aan maatregelen genomen en festiviteiten georganiseerd, de vuurwerkvrije zone in het centrum van Hilversum is een onderdeel.

Het centrum- en uitgaansgebied is tijdens oud en nieuw, door festiviteiten druk bezocht. Om schade en persoonlijke ongelukken voor mens en dier te voorkomen wordt deze tweede vuurwerkvrije zone ook onderdeel binnen dit pakket.

Overwegende:

 • -

  dat het ingevolge artikel 2.7.3 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 (hierna: APV) verboden is consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats;

 • -

  dat het ingevolge het Vuurwerkbesluit is toegestaan consumentenvuurwerk af te steken op 31 december tijdens de vastgestelde tijden die afgesproken zijn in het landelijk Vuurwerkbesluit tot en met 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar;

 • -

  dat het afsteken van vuurwerk omgeving Kerkstraat, Gooise Brink, Herenstraat, Zeedijk en Kerkbrink tijdens de openingstijden van horeca een grote mate van gevaar en overlast met zich meebrengt voor met name het publiek dat de festiviteiten bezoekt;

 • -

  dat het afsteken van vuurwerk omgeving Kerkstraat, Herenstraat, Zeedijk en Kerkbrink overlast met zich meebrengt voor de bewoners en ondernemers van genoemd gebied;

 • -

  dat het op grond van het bepaalde in artikel 2.7.3 van de APV verboden is vuurwerk af te steken op een door ons, in het belang van voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats;

gelet op artikel 2.7.3 lid 1 van de APV;

BESLUITEN

I.Het deel van het centrum vanaf de Kerkstraat, Herenstraat, Zeedijk, Gooise Brink en Kerkbrink in Hilversum aan te wijzen als gebied waar het verboden is om tijdens de periode als bedoeld in artikel 2.6.3 van het Vuurwerkbesluit consumentenvuurwerk te bezigen.

De grenzen van het als zodanig aangewezen gebied zijn weergegeven op de bij dit ‘Aanwijzingsbesluit inzake Verbod Consumentenwerk te bezigen gemeente Hilversum 2017’ behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart;

 • II.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking;

 • III.

  te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit inzake Verbod Consumentenvuurwerk te bezigen gemeente Hilversum 2017’.

Hilversum 20 juni 2017,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De gemeentesecretaris a.i., de burgemeester,

P. G. Schulten P.I.Broertjes