Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 70376

Gepubliceerd op 7 december 2017 09:09
Inhoudsopgave

Aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Logo Barneveld

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op de nota delegatie/mandaat gemeente Barneveld, waarbij de beslissing tot aanleg en aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats aan de behandelend ambtenaar van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur is gemandateerd;

Gelet op artikelen 12 onderdeel a. en 18 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegenverkeer (BABW);

overwegende dat een bewoner aan de Woudseweg in Barneveld zich moeilijk te voet kan voortbewegen;

dat het daarom noodzakelijk is dat het motorvoertuig waarin hij rijdt, altijd dichtbij zijn woning kan worden geparkeerd;

dat het daarom gewenst is dat dichtbij zijn  woning een op kenteken gestelde gehandicaptenparkeer-plaats wordt gerealiseerd;

dat de Woudseweg in Barneveld in eigendom en beheer is bij de gemeente Barneveld;

dat over het verkeersbesluit overleg is gevoerd met de Korpschef Politie Nederland, vertegenwoordigd door C.J. van Triest, Dros (verkeer) van het district Gelderland-Midden.

besluiten:

I. door plaatsing van bord E6 van het Reglement Verkeerregels en Verkeerstekens 1990, met een onderbord waarop het kenteken 08-ZD-LX is aangegeven, dichtbij het huis aan de Woudseweg  in Barneveld een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen;

 

Mededelingen:

 

Het verkeersbesluit ligt gedurende 6 weken, vanaf 7 december 2017 t/m 18 januari 2018, ter inzage bij Servicepunt Wonen en Leefomgeving. Belanghebbenden die het niet eens zijn met een verkeersbesluit kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barneveld, Postbus 63, 3770 AB te Barneveld. U dient te vermelden tegen welk besluit u bezwaar maakt. Belanghebbenden die en bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de voorzieningsrechter van de rechtbank Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek dient gericht te worden aan de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 6800 EM Arnhem.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl