Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 70293

Gepubliceerd op 7 december 2017 09:09
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Ottoland, A 10’

Logo Molenwaard

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Ottoland, A 10’ ter inzage. Het bestemmingsplan ziet toe op het wijzigen van de bestemming van de woning van ‘Agrarisch’ in ‘Wonen’ op het perceel A 10 in Ottoland.

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt met ingang van 8 december 2017 zes weken tijdens openingstijden ter inzage in de bibliotheek te Nieuw-Lekkerland (Raadhuisplein 1) of 24 uur per dag via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.1927.BPa10OTL-OW01.

Gedurende bovengenoemde ter inzage termijn kan een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijzen of voor het inwinnen van informatie kunt u een afspraak maken met de heer J.M. Küpers.

Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.gemeentemolenwaard.nl.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl