Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Loon op ZandStaatscourant 2017, 70270Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Vromanshof’

Logo Loon op Zand

NL.IMRO.0809.BPVromanshof-ON01

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Vromanshof’ voor iedereen ter inzage ligt. Dit ter voldoening aan het gestelde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het plangebied Vromanshof (Hoge Steenweg 58-66) is gelegen tussen de woningen aan de Van Salm Salmstraat en de woning aan de Hoge Steenweg 68 in het noorden, in het westen het oude dorpslint van de Hoge Steenweg, de Willibrordusstraat in het oosten en de woning Hoge Steenweg 56 in het zuiden. Met het bestemmingsplan worden drie nieuwe woningen gerealiseerd en twee bestaande bedrijfswoningen worden omgevormd naar burgerwoningen.

Bestemmingsplan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien. Dit geldt ook voor de stukken die daar bij horen. U kunt dit doen van donderdag 7 december 2017 tot en met woensdag 17 januari 2018. U kunt terecht in Het Klavier, Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0416-289111 of bij de informatiebalie in Het Klavier. Ook kunt u de plannen bekijken via www.loonopzand.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reactie geven

Iedereen kan binnen de genoemde periode een mondelinge of schriftelijke zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar:

De gemeenteraad van Loon op Zand

Postbus 7

5170 AA Kaatsheuvel.

Contact

Wilt u meer informatie of een mondelinge zienswijze geven? Neem dan contact op met M. van Dee van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 06-53719783 of e-mail: m.vandee@loonopzand.nl.