Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 70254

Gepubliceerd op 7 december 2017 09:09
Inhoudsopgave

Ontwerp projectafwijkingsbesluit voor het realiseren van 2 extra woningen in het bestemmingsplan “Vroonacker” te Diessen

Logo Hilvarenbeek

Het college van Hilvarenbeek maakt bekend dat zij voornemens is om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3⁰ Wabo af te wijken van de regels van de bestemmingsplannen “Vroonacker” voor het realiseren van 2 extra woningen in Vroonacker te Diessen.

Inzage

 

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunnen vanaf 8 december 2017 tot en met 19 januari 2018 door eenieder ingezien en/of digitaal geraadpleegd worden bij het team Burgerzaken/KCC van het gemeentehuis. Tevens zijn de stukken te raadplegen op de website van de gemeente Hilvarenbeek (www.hilvarenbeek.nl).

Zienswijze

Een ieder kan binnen 6 weken zienswijzen indienen op het ontwerp besluit. De zienswijze dient u te richten aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek, Vrijthof 10, 5081 CA Hilvarenbeek. Vermeld hierbij uw naam, adres, uw gronden en voorzie uw zienswijze van een handtekening. U kunt geen zienswijze per e-mail indienen.

Hilvarenbeek, donderdag 7 december 2017

burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek,

 

burgemeester

de heer R.F.I. Palmen

secretaris de heer F.M. Jansen

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl