Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 70243

Gepubliceerd op 7 december 2017 09:09
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

[Ontwerp “Paraplubestemmingsplan herziening Veiligheidszone – LPG” te Made]

Logo Drimmelen

[Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend dat het ontwerp van het  “Paraplubestemmingsplan herziening Veiligheidszone – LPG” te Made(NL.IMRO.1719.1bp17herzveiliglpg-on01) met ingang van vrijdag 8 december 2017 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 18 januari 2018, voor een ieder ter inzage ligt in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made. Het ontwerp parapluplan is eveneens raadpleegbaar via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.Het plan heeft tot doel enkele omissies te repareren in het bestemmingsplan “Kern Made” met betrekking tot de veiligheidszone van het (LPG-)tankstation aan de Adellaan in Made.

Tijdens de genoemde termijn kan iedereen zowel een mondelinge als een schriftelijke zienswijze indienen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer T. van der Pluijm van de afdeling grondgebied. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 0162690103.

Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad van Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA, Made. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

]

[Made] [7 december 2017]

[burgemeester en wethouders][gemeente Drimmelen],

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl