Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalStaatscourant 2017, 69160Ruimtelijke plannenZ-17-037176 Gemeente Stadskanaal – vastgestelde beheersverordening ‘Stadskanaal Noord en Musselkanaal

Logo Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend, dat de beheersverordening ‘Stadskanaal Noord en Musselkanaal’, met bijbehorend IMRO-identificatienummer NL.IMRO.0037.BV1707-vs01, door de gemeenteraad op 20 november 2017 is vastgesteld. In de beheersverordening worden de regels omtrent bouw en gebruik uit de huidige bestemmingsplannen opnieuw vastgelegd.

Wat is een beheersverordening Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar is bedoeld voor gebieden waar geen ontwikkelingen zijn voorzien. De beheersverordening legt namelijk de bestaande situatie vast.

Planbegrenzing 

De beheersverordening vervangt de bestemmingsplannen ‘Stadskanaal Noord’ en ‘Musselkanaal’.

Middels onderhavige beheersverordening wordt de huidige planologisch-juridische regeling dan wel het bestaande (legale) gebruik (opnieuw) vastgelegd.

U wilt de beheersverordening inzien?

De beheersverordening is in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de beheersverordening tevens in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.BV1707-vs01 en op www.stadskanaal.nl.

Inwerkingtreding

De beheersverordening treedt op 30 november 2017 in werking. Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van de beheersverordening.