Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2017, 68042Ruimtelijke plannenKennisgeving bestemmingsplan “Molenlaankwartier en Lage Limiet” 

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij besluit van 26 april 2017 (201605414/1/R3) en 8 november 2017 (201605414/4/R3) de ingediende beroepschriften inzake het bestemmingsplan “Molenlaankwartier en Lage Limiet” (NL.IMRO.0599.BP1057MolenlnLi-) ongegrond heeft verklaard, met uitzondering van het beroep met betrekking tot cultuurhistorie.

 

Het bestemmingsplan “Molenlaankwartier en Lage Limiet” is als gevolg hiervan vernietigd en niet langer in werking. In werking zijn de bestemmingsplannen “Lage Limiet”, “Grindweg 660-662”, “Bizet-Verdilaan”, “Van Ballengooijsingel” en de beheersverordening “Molenlaankwartier”.

 

De Afdeling heeft de gemeente Rotterdam opgedragen om binnen 20 weken een nieuw besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan te nemen.

 

Rotterdam, 29 november 2017

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

 

dhr. C.H. Jäger

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling