Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2017, 65499OverigVooraankondigingen artikel 1.3.1 Bro/gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Leerdam West; locatie P.M. van Gentstraat 24; vervangen van het ter plaatse gevestigde verenigingsgebouw (Islamitische vereniging El Mouahidine)

Logo Leerdam

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna te noemen: Bro) geven burgemeester en wethouders van Leerdam te kennen dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor

-een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Leerdam West, locatie P.M. van Gentstraat 24; voor het vervangen van het ter plaatse gevestigde verenigingsgebouw (Islamitische vereniging El Mouahidine).  

Het plan bestaat uit het vervangen van het huidige verenigingsgebouw aan de P.M. van Gentstraat 24 in Leerdam van de Islamitische vereniging El Mouahidine.

 

Procedure

Overeenkomstig artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij mee dat er nu nog geen stukken ter inzage worden gelegd. Bovendien wordt op dit moment geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en/of wordt er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. Te zijner tijd zal het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren op het plan. In de Staatscourant, de gemeentelijke website, het gemeentelijk elektronisch blad en het Kontakt wordt aangekondigd wanneer en op welke manier u kunt reageren.