Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelStaatscourant 2017, 6488Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan “Franeker – A. van Voorthuijsenweg 34-36”, gemeente Franekeradeel

Logo Franekeradeel

De gemeenteraad van Franekeradeel heeft op 26 januari 2017 het bestemmingsplan “Franeker – A. van Voorthuijsenweg 34-36” ongewijzigd vastgesteld.

 

Aan de A. van Voorthuijsenweg 34-36 in Franeker (in het Schalsumerplan), staat een verzamelgebouw voor winkels. Het pand staat al geruime tijd leeg. Bedoeling is om de locatie te herontwikkelen naar drie twee-onder-één-kap woningen. Op deze wijze vindt een opwaardering van de locatie plaats met een passende nieuwe invulling. Omdat woningbouw niet mogelijk is op basis van het geldende bestemmingsplan “Franeker – Oost en Schalsumerplan”, zal ter plaatse een nieuw bestemmingsplan vastgesteld moeten worden.

De locatie aan de Van Voorthuijsweg 34-36 wordt aan de westzijde begrensd door de C.F. Engelhardstraat. Direct aan de oostzijde liggen de woningen A. van Voorthuijsenweg 36A tot en met F. Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door het buurthuis van buurtvereniging Arkens aan de C.F. Engelhardstraat 28.

 

Het zogenoemde planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0070.BPFRAVVOORTHWG2017-VAS1.

 

Heeft u vragen?

Voor informatie over het vastgestelde bestemmingsplan of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte (14 0517). Dit kan op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur.

 

U kunt het bestemmingsplan bekijken

U kunt het bestemmingsplan bekijken op werkdagen tussen 8:30 en 12:00 uur (op woensdag tot 16:30 uur). Vanaf 9 februari 2017 tot en met 22 maart 2017 ligt het bestemmingsplan voor u klaar. Tot 3 maart 2017 kunt u het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Ruimte (gemeentehuis) aan de Harlingerweg 18 in Franeker. Vanaf 6 maart 2017 kunt u in verband met de verbouwing van het gemeentehuis terecht in de naast het gemeentehuis gelegen tijdelijke units. U kunt het bestemmingsplan ook digitaal bekijken, via www.franekeradeel.nl

 

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?

Dan kunt u in beroep gaan. Dit kunt u binnen zes weken doen, tot en met 22 maart 2017. U kunt alleen in beroep gaan als:

 • 1.

  u een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft gegeven, en

 • 2.

  u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het vastgestelde bestemmingsplan is betrokken. Of u ook echt belanghebbende bent 

  U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

  In uw beroepschrift staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, de naam van het bestemmingsplan waar u het niet mee eens bent en waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. U moet het beroepschrift ook ondertekenen.

   

Wilt u dat het bestemmingsplan niet meteen ingaat?

Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de Raad van State. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een beroepschrift heeft ingediend en er sprake is van spoed.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Het bestemmingsplan treedt zes weken na deze bekendmaking in werking. Is er binnen deze termijn een voorlopige voorziening aangevraagd? Dan moet de Raad van State hierover eerst een uitspraak doen. Het bestemmingsplan treedt dan pas na deze uitspraak in werking.