Voorbereidingsbesluit “Hotels en Pensions Zaltbommel”, Zaltbommel

Logo Zaltbommel

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft in zijn vergadering van 2 november 2017 op basis van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening besloten dat er een wijziging van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente Zaltbommel (uitgezonderd het plangebied van het (Reparatie) Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard). Deze in voorbereiding zijnde wijziging van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen hebben betrekking op een heroverweging van de mogelijkheden voor de vestiging van en/of de omschakeling naar hotels en/of pensions evenals een uitbreiding van het aantal bedden van bestaande hotels en pensions. Het identificatienummer van het voorbereidingsbesluit is NL.IMRO.0297.VBB20170020-VS01.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 8 november 2017 tijdens de openingstijden op het gemeentekantoor Hogeweg 11 te Zaltbommel ter inzage en zijn tevens via onze site www.zaltbommel.nl in te zien (aanklikken ‘bestemmingsplannen’). Ook is het besluit in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het besluit treedt op woensdag 8 november 2017 in werking. Tegen het voorbereidingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Naar boven