Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 60023Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplanBuitenplaats Beek en Hoff, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff vanaf vrijdag 20 oktober 2017 tot en met donderdag 30 november 2017 ter inzage ligt.

Inhoud

Dit bestemmingsplan zorgt ervoor dat de buitenplaats wordt gewijzigd van maatschappelijke doeleinden (gemeentekantoor) naar woondoeleinden. In het hoofdhuis komen 2 zelfstandige wooneenheden met elk een eigen bijgebouw. De omgevingsvergunning voor deze verbouw, waarbij het Rijksmonument van maatschappelijk doeleinden naar twee zelfstandige wooneenheden wordt getransformeerd, is in 2016 al verleend. Bij de verkoop van de buitenplaats is met de kopers overeengekomen dat de raadszaal wordt gesloopt en het gemaximeerde volume van deze raadszaal elders op het terrein van de buitenplaats mag worden teruggebouwd. Het plan gaat uit van 1 nieuwe woning uitgevoerd in één bouwlaag met kap gesitueerd aan de Molendijk, 1 bijgebouw en 1 carport en twee extra bijgebouwen die horen bij de wooneenheden in de hoofdhuis.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff (IDN NL.IMRO.1904.BPBeekenhoff-OW01) vanaf vrijdag 20 oktober 2017 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Inloop bijeenkomst

Op 14 november 2017 is er een inloopbijeenkomst van 19:30 - 20:30 uur in Studio Idee (voorheen ’t Kampje plus) Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen aan de Vecht. Tijdens deze bijeenkomst kunt u informatie krijgen over het ontwerpbestemmingsplan en de procedure.

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 20 oktober 2017 tot en met donderdag 30 november 2017 schriftelijk (geen e-mail), online of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff Z/15/41190”, richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. U kunt uw zienswijze ook online kenbaar maken via www.stichtsevecht.nl. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw S. Lutters (14 0346).