Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkerhoutStaatscourant 2017, 59840OverigAnterieure overeenkomst bestemmingsplan Zeestraat 50

Logo Noordwijkerhout

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijkerhout maken, ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat een anterieure overeenkomst is gesloten voor de wijziging van het bestemmingsplan “Buitengebied” voor de gronden aan de Zeestraat 50. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente Noordwijkerhout, sectie E, nummer 07114.

Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming van “Agrarisch Bollenteelt- Bollenzone I” naar de bestemming “Woongebied”. De wijziging van het bestemmingsplan is nodig om op deze locatie 6 greenportwoning en één ruimte-voor-ruimte woning te kunnen realiseren.

Deze anterieure overeenkomst is op 29 september 2017 gesloten tussen de gemeente Noordwijkerhout en Timpaan Westmeer BV.

Procedure

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf woensdag 18 oktober tot en met dinsdag 28 november 2017, gedurende openingstijden voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

 

Noordwijkerhout, 17 oktober 2017