Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 59691

Gepubliceerd op 18 oktober 2017 09:17Besluit, houdende benoeming van de vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van het Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts;

Besluit:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2018 wordt voor een periode van twee jaar tot lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts herbenoemd: de heer mr. drs. T.H. Chen, te Leiden.

Artikel 2

Met ingang van 19 oktober 2017 wordt voor een periode van twee jaar tot lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts benoemd: mevrouw mr. A.C.M. Fischer-Braams, te Den Haag, tevens vicevoorzitter.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Economische Zaken, namens deze: M.R.P.M. Camps secretaris-generaal


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl