Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2017, 59691Benoemingen en ontslagen

Besluit, houdende benoeming van de vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van het Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts;

Besluit:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2018 wordt voor een periode van twee jaar tot lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts herbenoemd: de heer mr. drs. T.H. Chen, te Leiden.

Artikel 2

Met ingang van 19 oktober 2017 wordt voor een periode van twee jaar tot lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts benoemd: mevrouw mr. A.C.M. Fischer-Braams, te Den Haag, tevens vicevoorzitter.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Economische Zaken, namens deze: M.R.P.M. Camps secretaris-generaal