Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 59123

Gepubliceerd op 12 oktober 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Gemeente Leiden - Vooraankondiging bestemmingsplan Sumatrastraat 195

Logo Leiden

 

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan Sumatrastraat 195.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit het terrein waar het voormalig schoolgebouw de Springplank was gevestigd, ter hoogte van het Marecollege en Partycentrum de Zijl.

Voorontwerp bestemmingsplan Sumatrastraat 195

Op 4 oktober 2017 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden besloten om het voorontwerp bestemmingsplan Sumatrastraat 195 voor inspraak vrij te geven. Het voorontwerp bestemmingsplan Sumatrastraat 195 maakt de ontwikkeling van een appartementencomplex van Woningcorporatie Ons Doel in de toekomst mogelijk.

Inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan Sumatrastraat 195 ligt vanaf vrijdag 13 oktober 2017 tot en met donderdag 23 november 2017 ter inzage voor het indienen van inspraakreacties. U kunt het voorontwerp bestemmingsplan (ID nummer: NL.IMRO.0546.BP00143-0101) bekijken via de officiële landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De PDF-bestanden van het voorontwerp bestemmingsplan kunt u downloaden via www.leiden.nl/ruimtelijkeordening.

De papieren versie kunt u inzien in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en bij het

servicepunt Bouwen en Wonen (Stadsbouwhuis, Langegracht 72). Beide locaties zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Het stadhuis is ook open op donderdagavond van 17.00-20.00 uur en op zaterdagochtend van 09.00-13.00 uur.

Inspraak

Gedurende de inzagetermijn kunt u een schriftelijke inspraakreactie indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden (Postbus 9100, 2300 PC Leiden) of via het contactformulier www.leiden.nl/inspraakreactie, onder vermelding van ‘Sumatrastraat 195’ en het zaaknummer 1186084. Voor een mondelinge inspraakreactie maakt u eerst een afspraak met het secretariaat van team RO via (071) 5165828.

Meer informatie

Nadere informatie kunt u inwinnen bij het servicepunt Bouwen en Wonen, Langegracht 72, Leiden. De gemeente Leiden is op werkdagen bereikbaar via tel. 14 071.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl