Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 59122

Gepubliceerd op 12 oktober 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Gemeente Leiden - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Binnenstad

Logo Leiden

 

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad van Leiden besloten het bestemmingsplan Binnenstad (NL.IMRO.0546.BP00073-0301) gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan betreft in principe het grondgebied van de hele binnenstad binnen de singels. Het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad is in hoofdzaak conserverend van aard waarbij tevens de bestaande legale en vergunde situaties in het bestemmingsplan zijn verwerkt.

Wijzigingen

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Enerzijds naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, anderzijds betreft het ambtshalve wijzigingen. Deze wijzigingen zijn vermeld in het vaststellingsbesluit.

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Binnenstad en de bijbehorende stukken kunt u vanaf vrijdag 13 oktober 2017 raadplegen via de officiële landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.leiden.nl/ruimtelijkeordening (PDF-versie).

De papieren versie kunt u inzien in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en bij het servicepunt Bouwen en Wonen (Stadsbouwhuis, Langegracht 72). Beide locaties zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Het stadhuis is ook open op donderdagavond van 17.00-20.00 uur en op zaterdagochtend van 9.00-13.00 uur.

De technische bronbestanden zijn beschikbaar gesteld op www.leiden.nl/ro.

Beroep instellen

De beroepstermijn loopt van zaterdag 14 oktober 2017 tot en met vrijdag 24 november 2017. Gedurende deze beroepstermijn kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen:

- belanghebbenden die tijdig zienswijzen kenbaar hebben gemaakt over het ontwerp bestemmingsplan;

- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze kenbaar te maken;

- belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Binnenstad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld, kunnen ook verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er op het verzoek is beslist.

Informatie

Nadere informatie kunt u inwinnen bij het servicepunt Bouwen en Wonen, Langegracht 72, Leiden. Openingstijden en overige contactgegevens zijn te vinden via www.leiden.nl/contact. De gemeente Leiden is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 14 071.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl