Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 59086

Gepubliceerd op 11 oktober 2017 13:23
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan Zijlweg 19 vastgesteld

Logo Bloemendaal

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft op 28 september 2017 het bestemmingsplan Zijlweg 19 vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om een omissie in het bestemmingsplan Marinehospitaalterrein en Van Wijklocatie 2014 te repareren.

Bestemmingsplan inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 12 oktober t/m 22 november 2017 ter inzage. Via de website www.bloemendaal.nl kunt u het bestemmingsplan digitaal raadplegen. Klik hiervoor op de link ‘Bestemmingsplannen’ en vervolgens op de link ‘Overveen’.

 

Beroep instellen

Vanaf 12 oktober t/m 22 november 2017 kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het bestemmingsplan Zijlweg 19. Belanghebbenden moeten dan wel kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan.

 

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van beroep kunt u vinden op www.raadvanstate.nl.

 

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Binnen deze beroepstermijn kan tevens een verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt toegekend, zal het bestemmingsplan niet in werking treden, voordat op het beroep is beslist.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan Zijlweg 19, neem dan contact op met de heer J. Rozema (023 – 5225 708 of j.rozema@bloemendaal.nl).

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl