Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorneStaatscourant 2017, 57269OverigOntwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening ‘t Hesseler, gemeente Borne

Logo Borne

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening ’t Hesseler ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening ’t Hesseler voorziet in de bouw van vijf woningen. Drie van deze woningen worden gebouwd aan de Mekkelhorstweg en twee aan de Deurningerweg. Het plangebied is gelegen ten oosten van de kern van Borne. Aan de noordzijde wordt het begrensd door de Deurningerweg, aan de oostzijde door een aantal woningen en een tuincentrum annex hoveniersbedrijf en aan de zuidzijde door de Mekkelhorstweg.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 oktober t/m 15 november 2017 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpBG2014hz006-ow01. De digitale bestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpBG2014hz006-ow01

 

Zienswijzen  

Een ieder kan van 5 oktober t/m 15 november 2017 een mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar de gemeenteraad, Postbus 200, 7620 AE Borne.Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient u vóór 14 november 2017 een afspraak te maken met team Ontwikkeling, telefoonnummer 074-2658524.

Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.